V ä l k o m m e n   t i l l                                        

 

 

Nyheter

2019-05-17. Tillverkning och försäljning är nu igång av konstantflödesventiler. Leveranser sker till kunder både i Sverige och utomlands.

2018-05-20. Vår nya Haas VF-6 SS är nu på plats i verkstaden, arbetsområdet är 1626 x 813 x 762 mm. 24st verktygsplatser, 15000varv/min och förberedd för en 4de axel.

2017-12-01. Nu har vi snart varit på vår nya adress i ett år. Saker och ting börjar falla på plats. Nu planerar vi för fler nya maskiner och att utöka lokalen. Samt nya medarbetare. 

2017-08-25. Nu är vår VF-2 SS är installerad och i produktion. 4 axlar och med ett arbetsområde på 762 x 406 x 508 mm. 24st verktygsplatser och 12000varv/min.